Điện thoại di động Apple sẽ hiện ra các nhà phát triển doanh nghiệp không đáng tin cậy.

Nhấn Cài Đặt - Chung - Quản lý thiết bị - Ứng dụng doanh nghiệp - Tin Cậy

Nhân vật
Rương Bắn cá
Rương Bắn cá
Hướng Dẫn